Medjunarodne konvencije

Konvencija-br-2-O-nezaposlenosti

Konvencija-br-17-O-obestecenju-nesrecnih-slucajeva-pri-radu

Konvencija-br-18-O-obestecenju-zbog-oboljenja-od-profesionalnih-bolesti

Konvencija-br-87-O-sindikalnim-slobodama-i-zastiti-sindikalnih-prava

Konvencija-br-88-O-sluzbi-za-zaposljavanje

Konvencija-br-98-O-pravima-radnika-na-organizovanje-i-kolektivne-pregovore

Konvencija-br-100-O-jednakosti-nagradivanja-muske-i-zenske-radne-snage-1951

Konvencija-br-102-O-minimalnoj-normi-socijalnog-obezbedenja

Konvencija-br-103-O-zastiti-materinstva

Konvencija-br-122-O-politici-zaposljavanja

Konvencija-br-131-O-utvrdjivanju-minimalnih-plata

Konvencija-br-132-O-placenom-godisnjem-odmoru

Konvencija-br-135-O-radnickim-predstavnicima

Konvencija-br-144-O-tripartitnim-konsultacijama-medunarodni-standardi-rada

Konvencija-br-155-O-bezbednosti-zdravlja-na-radu

Konvencija-br-182-O-najgorim-oblicima-decijeg-rada

MOR-111-Konvencija-koja-se-odnosi-na-diskriminaciju-zaposljavanje-zanimanje-1958