Kompanija Štampa sistem doo uporno krši radnička i sindikalna prava

Radna i sindikalna prava u kompaniji Štampa sistem  učestalo se krše, ali ni posle desetak meseci od isteka Kolektivnog ugovora poslovodstvo ne odgovara na uporne pozive Nezavisnosti da se problemi rešavaju na način predviđen Zakonom o radu – kolektivnim pregovaranjem i donošenjem novog ugovora.   Svi pokušaji Granskog sindikata poljoprivrede i prerađivačke industrije „Nezavisnost“ (GS PPI