U CARNEX-U ODRŽAN SASTANAK ODBORA ZA BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU

Dana 18.02.2022. godine održan je redovni 6. sastanak Odbora za bezbednost i zdravlje na radu kod poslodavca CARNEX d.o.o. Industrija mesa Vrbas. Sastanku su prisustvovali predstavnici poslodavca i reprezentativnih sindikata NEZAVISNOST CARNEX i SAMOSTALNOG SINDIKATA.  Za novog predsednika Odbora jednoglasno je izabran Radovan Vukotić, član Odbora iz sindikata NEZAVISNOST CARNEX. U skladu sa dosadašnjom praksom  razmatran

Kompanija Štampa sistem doo uporno krši radnička i sindikalna prava

Radna i sindikalna prava u kompaniji Štampa sistem  učestalo se krše, ali ni posle desetak meseci od isteka Kolektivnog ugovora poslovodstvo ne odgovara na uporne pozive Nezavisnosti da se problemi rešavaju na način predviđen Zakonom o radu – kolektivnim pregovaranjem i donošenjem novog ugovora.   Svi pokušaji Granskog sindikata poljoprivrede i prerađivačke industrije „Nezavisnost“ (GS PPI

Novogodišnja čestitka članstvu UGS NEZAVISNOST

Poštovane koleginice i kolege, dragi prijatelji, U godini za nama proslavili smo 30 godina našeg sindikalnog rada. Uložili smo ogromne napore da u uslovima pandemije izvršimo unutrašnju reorganizaciju, održimo kongrese granskih sindikata i 23. novembra uspešno održimo 9.  Kongres UGS NEZAVISNOST pod sloganom „Ponosni na prošlost osvajamo budućnost“.  Svesni svih izazova ali jedinstveni dočekujemo 2022.

POTPISAN KOLEKTIVNI UGOVOR KOD POSLODAVCA INDUSTRIJA SKROBA JABUKA DOO PANČEVO

Posle dugih i napornih pregovora poslovodstva Industrije skroba „Jabuka“ d.o.o. Pančevo i dva reprezentativna sindikata: sindikata „Nezavisnost“ Industrija skroba Jabuka d.o.o. i  ASNS Industrija skroba „Jabuka“, 24. maja 2021.godine potpisan je novi Kolektivni ugovor kod poslodavca Industrija skroba „Jabuka“ d.o.o. Pančevo, na period od tri godine.             Iako je sam tok pregovora tekao uz nezapamćene

Stojiljković: Ni ustanka, ni uranka – vreme je za novi početak

Pandemija i rizici koje ona nosi učiniće da i ove godine ne bude tradicionalnih prvomajskih manifestacija. U našoj memoriji, 1. maj je simbol radničkih borbi za dostojanstvo rada ali i prazničnog roštiljanja. Dakle, neće biti „ni ustanka, ni uranka“, piše u autorskom tekstu za NiN predsednik UGS Nezavisnost Zoran Stojiljković  Ni bez pandemije nema razloga za

U CARNEX-U ODRŽANA SEDNICA ODBRA ZA BZR I ZAKLJUČEN ANEKS 7 KOLEKTIVNOG UGOVORA O BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJU NA RADU

U Industriji mesa CARNEX iz Vrbasa je juče, 27.10.2020. godine održana 5. (XXX) sednica Odbora za bezbednost i zdravlje na radu. Na dnevnom redu su bile sledeće teme: Usvajanje zapisnika sa predhodne (video) sednice održane 23.07.2020. ,  Izveštaj o stanju bezbednosti i zdravlja na radu  između dve sednice Odbora, koji je podnet od ovlašćenog lica

UTVRĐENA REPREZENTATIVNOST SINDIKATA NEZAVISNOST IMLEK AD

Sindikat „Nezavisnost“ AD Imlek iz Beograda je 22.07.2020.godine podneo Zahtev za utvrđivanje reprezentativnosti. Na osnovu uvida u dostavljenu dokumentaciju (pristupnice, Rešenje o upisu sindikata), poslodavac je utvrdio da Sindikat „Nezavisnost“ AD Imlek ispunjava uslove za utvrđivanje reprezentativnosti i dana 02.09.2020.godine izdao sindikatu Rešenje kojim se utvrđuje reprezentativnost Sindikata „Nezavisnost“ AD Imlek počev od 14.08.2020.godine. U

I N F O R M A C I J A

Dana 23.07.2020. godine održana je 4. (XXIX) sednica Odbora za bezbednost i zdravlje na radu CARNEX d.o.o. Industrija mesa iz Vrbasa (skr. Odbor za BZR). Sednica je je održana kao video konferencija, a predsedavao je Stanko Milić, predsednik Odbora i predstavnik zaposlenih u Odboru. Osim članova Odbora za BZR, sednici su prisustvovali/učestvovali i direktor CARNEX-a

Seminar „Radna prava zaposlenih u trgovini“

Granski sindikat prehrane, ugostiteljstva, turizma, poljoprivrede, vodoprivrede i duvanske industrije “Nezavisnost” (GS PUT NEZAVISNOST) i  Granski sindikat trgovine “Nezavsnost” je u saradnji i uz podršku UGS NEZAVISNOST 25. i 26.06.2020. održao seminar na temu „Radna prava zaposlenih u trgovini“. U cilju razmene iskustava, osim rukovodstva i aktivista GS PUT NEZAVISNOST, GS TRGOVINE NEZAVISNOST i UGS