Aktivnosti povereništava

Stavovi sindikata Nezavisnost PKB AD


ODBOR POVERENIKA U CARNEX-U ODRŽAO 3. SEDNICU

Odb. pover.CARNEX NEZAVISNOST

Odbor poverenika povereništva sindikata NEZAVISNOST CARNEX d.o.o. Vrbas je 03.02.2017. godine održao 3. redovnu sednicu.

Na dnevnom redu su bila sledeća pitanja:  Izveštaj o radu i realizacija odluka između dve sednice Odbora poverenika,  Izveštaj o popisu (stanje 31.12.2016.) povereništva sindikata NEZAVISNOST CARNEX d.o.o. Vrbas , informacija sa VIII Kongresa UGS NEZAVISNOST i aktivnostima GS PUT NEZAVISNOST,  a od posebne važnosti je bila informacija i dogovor o aktivnostima u vezi sa postupkom rešavanja kolektivnog radnog spora pred Republičkom agencijom za mirno rešavanje radnih sporova. Na dnevnom redu su bila i organizaciona i druga pitanja, a utvrđene su priritetne aktivnosti poverenika u narednom periodu.