U CARNEX-U ODRŽAN SASTANAK ODBORA ZA BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU

U CARNEX-U ODRŽAN SASTANAK ODBORA ZA BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU

Dana 18.02.2022. godine održan je redovni 6. sastanak Odbora za bezbednost i zdravlje na radu kod poslodavca CARNEX d.o.o. Industrija mesa Vrbas.

Sastanku su prisustvovali predstavnici poslodavca i reprezentativnih sindikata NEZAVISNOST CARNEX i SAMOSTALNOG SINDIKATA. 

Za novog predsednika Odbora jednoglasno je izabran Radovan Vukotić, član Odbora iz sindikata NEZAVISNOST CARNEX. U skladu sa dosadašnjom praksom  razmatran je izveštaj o povredama, odnosno o radu službe za bezbednost i zdravlje na radu u predhodnom periodu. U vezi sa tim, članovi Odbora izneli su predloge za poboljšanje stanja u ovoj oblasti, odnosno za eleiminisanje i smanjivanje konkretnih rizika. 

Na dnevnom redu je bila informacija o produženju roka važenja Kolektivnog ugovora o bezbednosti i zdravlju na radu u CARNEX-u, kao i o proceduri kandidovanja za nacionalno priznanje povodom svetskog dana bezbednosti i zdravlja na radu “28. april”.

Sastanak je protekao u atmosferi dijaloga zasnovanom na međusobnom uvažavanju i razmeni argumenta. 

No Comments

Post a Comment