U CARNEX-U ODRŽANA SEDNICA ODBRA ZA BZR I ZAKLJUČEN ANEKS 7 KOLEKTIVNOG UGOVORA O BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJU NA RADU

U CARNEX-U ODRŽANA SEDNICA ODBRA ZA BZR I ZAKLJUČEN ANEKS 7 KOLEKTIVNOG UGOVORA O BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJU NA RADU

U Industriji mesa CARNEX iz Vrbasa je juče, 27.10.2020. godine održana 5. (XXX) sednica Odbora za bezbednost i zdravlje na radu. Na dnevnom redu su bile sledeće teme:

  • Usvajanje zapisnika sa predhodne (video) sednice održane 23.07.2020. , 
  • Izveštaj o stanju bezbednosti i zdravlja na radu  između dve sednice Odbora, koji je podnet od ovlašćenog lica za poslove bezbednosti i zdravlja na radu
  • Informacija o produženju važenja Kolektivnog ugovora o bezbednosti i zdravlju na radu kod poslodavca CARNEX d.o.o. Industrija mesa Vrbas
  • Informisanje članova Odbora o angažovanju privatne zdravstvene ustanove u cilju prevencije bolesti zaposlenih, monitoringa povodom epidemije Covid 19, uočavanja profesionalnih bolenja i eventualnih uzroka apsentizma

Osim predstavniika zaposlenih u Odboru, sastanku su prisustvovali i aktivno učestvovali  direktor CARNEX-a Mohan Shrestha, izvršna direktorka Tamara Penjić i predsednici sindikata.

Istog dana je potpisan/zaključen Aneks 7 Kolektivnog ugovora o bezbednosti na radu, kojim je isti produžen na period od još godinu dana, čime je nastavljen neprekidni 14-godišnji kontinuitet važenja i primene ovog ugovora.

No Comments

Post a Comment