UTVRĐENA REPREZENTATIVNOST SINDIKATA NEZAVISNOST IMLEK AD

UTVRĐENA REPREZENTATIVNOST SINDIKATA NEZAVISNOST IMLEK AD

Sindikat „Nezavisnost“ AD Imlek iz Beograda je 22.07.2020.godine podneo Zahtev za utvrđivanje reprezentativnosti.

Na osnovu uvida u dostavljenu dokumentaciju (pristupnice, Rešenje o upisu sindikata), poslodavac je utvrdio da Sindikat „Nezavisnost“ AD Imlek ispunjava uslove za utvrđivanje reprezentativnosti i dana 02.09.2020.godine izdao sindikatu Rešenje kojim se utvrđuje reprezentativnost Sindikata „Nezavisnost“ AD Imlek počev od 14.08.2020.godine. U skladu sa dobijenim Rešenjem, Sindikat „Nezavisnost“ AD Imlek će početi da u potpunosti realizuje prava koja mu pripadaju na osnovu utvrđene reprezentativnosti.

No Comments

Post a Comment